Сопштење о активирању сирена

Одредбом члана 28 став 1 тачка 8 Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ 87/2018) дефинисано је: „Јединица локалне самоуправе у оквиру својих надлежности, у области од смањена ризика од катастрофа и управњању ванредним ситуацијама израђује студију покривености система за јавно узбуњивање за своју територију (акустичну студију) и стара…