1. За екологију и очување животне средине одређује се Јосип Бицок,
  2. Комисија за спорт – Милорад Габрић,
  3. За односе са јавношћу председник Савета Зоран Гојковић,
  4. Комисија за попис основних средстава – Зоран Гојковић (председник комисије), Милорад Габрић и Дарио Бера (чланови),
  5. Чланови Савета задужени за односе са физичким и правним лицима ван Месне заједнице су Зоран Гојковић и Слободан Бонджић.