Паљење бадњака
Нова Црвенка
06.01.2003. год.

Освештавање споменика
Нова Црвенка
06.01.2003. год.