Издавање eID параметара активација ConsentID апликације

Сви пољопривредни произвођачи са територија општина Врбас, Србобран, Бечеј и Кула могу се јавити саветодавцима Пољопривредне саветодавне и стручне службе ВРБАС за издавање eID параметара и активацију ConsentID апликације, као првог корака при коришћењу еАграра. аАграр представља нови информациони систем у оквиру еУправе који се уводи у циљу модернизације и убрзања процеса уписа и промене…